Physical Evidence

(1/1)

webmaster:
 ::)

Suwarangkhana:
Young 11  Sec.2
สมาชิกกลุ่ม
1.   นางสาวกรพินธุ์ หาญสุริย์      ID   525740155-0
2.   นางสาวจุฑามาศ แซ่โค้ว         ID   525740163-1
3.   นางสาวนารี คุณธรรมรักษ์      ID   525740189-3
4.   นางสาวเนตรนภา โสภะสุนทร      ID   525740192-4
5.   นางสาวปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม      ID   525740197-4
6.   นายพัชรกร ภูกองชนะ         ID   525740201-9
7.   นางสาวเพ็ญญดา เสาโร         ID   525740204-3
8.   นางสาวสุวรางคณา ดวงมาลา      ID   525740230-2

Physical Evidence  ของรถเข็น
ร้านจิ้มจุ่ม                       จุดเทียน  มีโต๊ะญี่ปุ่น
รถตู้ขายเสื้อผ้า      แต่งร้านแนว สกาเร็กเก้
รถเข็นขายนม      แต่งรถเข็นเป็นลายนม  ลายบัว
รถตู้ขายนม                      แต่งรถแนวclassic
รถตุ๊กๆขายกาแฟ      คนขายแต่งตัวเหมือนคนเหนือ  ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ภาคเหนือ
รถสายไหมหยอดเหรียญ   ย้อนยุค
รถตู้ขายเหล้า      แต่งร้านแนว สกาเร็กเก้
รถขายกาแฟโบราณ                   ดูย้อนยุค
รถเข็นขายชายสี่หมี่เกี๊ยว                open  air  busy
ร้านป้าเครป                      เย็นสบายเพราะอยู่ใต้ร่มไม้
ร้านกิ่งสน                      แต่งร้านมีสีสัน  เปิดเพลง
ร้านขายน้ำปั่น      เอาผักผลไม้มาตกแต่ง
รถตู้ขายลูกชิ้นหมู      แต่งรถเป็นรูปหมู  แกะสลักผักมาตกแต่งลูกชิ้นและน้ำจิ้ม
ร้านขายยาดอง      บรรยากาศมืดๆ  สลัวๆ  มีไฟล่อแมงดา  เปิดเพลงสไตล์เพื่อชีวิต
รถขายโมบาย      มีเสียงโมบาย  ฟังแล้วสบายหู
รถขายอาหารสด                   มีเสียงโฆษณาขายผัก  ขายของสด  มีผักห้อยตามข้างรถ  ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในตลาด
รถเข็นขายไข่เจียว                   ได้กลิ่นเนยที่เอามาทอดไข่
รถเข็นขายโรตี                   ได้กลิ่นเนย  คนขายเป็นแขก  ได้บรรยากาศดั้งเดิม
รถเข็นขายไก่ย่าง                   มีกลิ่นหอมของไก่ย่าง  มีควัน  มีพัดลมดูดอากาศ
เรือขายของในตลาดน้ำ                   ให้บรรยากาศสบายๆ  เป็นไทยๆ
รถขาย Ice cream wall   มีเสียงเพลงและสีสันสวยงาม
รถขายของเล่น                   มี CD ตกแต่ง
รถเข็นขายลูกชิ้น                   อยู่ในสวน  บรรยากาศร่มรื่น
รถขายข้าวโพดต้ม                   เอาข้าวโพดมาตกแต่ง
รถเข็นขายซูชิ                   แต่งรถสไตล์ญี่ปุ่น   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ